68 млн. тона грах са нужни за компенсиране липсата на соя в ЕС

10 август 2017
Животновъдство
0
12069
Няма снимка
За да се замени 1 ха соя в ЕС трябва да бъдат засети 1,4 хектара грах (в Германия въз основа на по-ниските стойности биха били няколко квадратни метра повече). Важно е, че отглеждането на грах измества други култури и, разбира се, тяхното производство на белтъчини.
1 2 3 4
 

Но за тях са необходими 21 млн. ха обработваема земя, а това са 37% от площите за отглеждане на пшеница в Европа

Лудвиг Щриве “Toepfer International”, Хамбург, DLG Mitteilungen

За Германия със средни добиви от 31 дт/ха се стига до средна стойност на добивите на белтъчини от 680 кг/ха. За да се замени 1 ха соя в ЕС трябва да бъдат засети 1,4 хектара грах (в Германия въз основа на по-ниските стойности биха били няколко квадратни метра повече). Важно е, че отглеждането на грах измества други култури и, разбира се, тяхното производство на белтъчини. При среден добив на пшеница за ЕС от 51 дт/ха и предполагаемо съдържание на протеин от 11,8% добивът на суров протеин при пшеницата се изчислява на 600 кг/хектар. За Германия с добив на пшеницата от 78 дт/хектар и съдържание на белтъчини от 12% добивът на суров протеин се изчислява на на 865 кг/хектар, който ще бъде изместен и по този начин трябва да бъде преизчислен.

За рапицата със среден добив в ЕС от 30 дт/хектар и съдържание на протеин от почти 22% се получава добив на белтъчини от 650 кг/хектар. В Германия стойностите са при 35 дт/хектар дори 770 кг/хектар.

При средните стойности за ЕС се изчислява, че грахът в сравнение с пшеницата показва доста ниска стойност по отношение на добива на белтъчини с едва 100 кг/хектар.

Ако в Германия пшеницата бъде заменена с грах то дори ще трябва да се лишим от 185 кг/хектар добив на белтъчини. И не на последно място трябва да се взима под внимание, че пшеницата и рапицата, така да се каже като съ-продукти на белтъчините, носят много повече нишесте, брашно или растителни масла, отколкото граха.

Заместването на 1 хектар бразилска соя чрез грах в Германия струва 3,7 хектара пшеница в други части на света. Друг важен ефект на заместването на пшеницата чрез бобови растения е резултат от международната търговска интеграция на ЕС.

На никое друго място по света добивите на пшеница не са толкова високи колкото при нас. През последните 10 години в ЕС средните стойности бяха 57 дт/хектар, точно два пъти повече от средната стойност в световен мащаб.

Във важните страни-производителки от ЕС като Франция (71 дт/хектар), Германия (74 дт/хектар) и Великобритания (78 дт/хектар) добивите дори са два и половина пъти повече от световните средни стойности от 30 дт/хектар.

Ограничаване на производството на пшеница за сметка на бобовите култури би намалило сериозно експортния потенциал на ЕС

И така би се наложило други световни региони да попълват тази празнина.

Базирано на тази проста сметка, излиза, че за заместването на 1 хектар бразилска соя с грах, в ЕС трябва да бъдат засети 1,4 хектара. По този начин грахът изтласква производството на пшеница на 1,4 хектара

За да бъде заместено производството на пшеница на 1,4 хектара се необходими 2,8 хектара, които да бъдат засети с пшеница в други части на света. Излиза, че са необходими 2,8 хектара площ с пшеница, за да бъде заместен 1 хектар соя. Ако в основата са немските добиви, то дори биха били необходими 3,7 хектара допълнително за пшеница в световен мащаб, за да бъде заменен 1 хектар бразилска соя.

Самозадоволяването в световен мащаб означава отказ от добиви

Този пример показва, че избраното от стопаните специализиране върху най-конкурентоспособните култури на съответното място е решаващо за това производственият потенциал в световен мащаб да се използва по най-добрия начин.

В Бразилия например пшеница се отглежда вече само върху 2,2 млн. хектара тъй като при ниските си средни добивни стойности от 20 дт/хектар, не е конкурентоспособна спрямо соята и царевицата. По този начин Бразилия се изкачи до третото място в света по внос на пшеница, но същевременно се превърна във втория по мащаб износител на соя. До подобен извод стига и изследването, което Генералната дирекция изготви по поръчка на Европарламента още преди 10 години. Според него съществува само силно ограничена възможност за разширяването на белтъчинните култури в ЕС тъй като тяхната конкурентоспособност в сравнение с пшеницата е твърде ниска.

Отказ от специализиране води по този начин до намаляване на продукцията в световен мащаб и до по-неефективно използване на и без това недостатъчния ресурс площ. Това става ясно от следващия пример. За да бъдат заместени 15 млн. т белтъчини, добивани от остатъчните материали от соята в ЕС, биха били необходими 68 млн. т грах. Тези цифри са нереалистични, но имат за цел да представят по-ясно мащабите. За добиване на 68 млн. т грах биха били нужни 21 млн хектара обработваема земя. Това в крайна сметка са 37% от площите, използвани в ЕС за отглеждане на пшеница.

Досега фермерите от ЕС произвеждаха 105 млн. т пшеница върху 21 млн. хектара. Ако те отпаднат за сметка на граха, ЕС принудително ще трябва да се превърне в един от най-големите вносители на пшеница в света

Извод: Да се замести вносът на соята или остатъчните материали от нея чрез отглеждането на бобови култури е доста по-неизгодно, отколкото изглежда на пръв поглед. По този начин биват изместени високодобивни култури като пшеницата и рапицата, които на много места показват еднакъв и дори по-висок добив на протеин на хектар, в сравнение със съответните бобови култури.

Същевременно изместените пшеница или рапица трябва да бъдат заместени като хранителни или фуражни продукти в други части на света. При едно значително разширяване на отглеждането на бобови култури площите за отглеждане на пшеница биха били силно ограничени. По този начин ЕС ще трябва да се сбогува с ролята си на износител на пшеница на световния пазар поради средните или дори под средните стойности на добивите.

За животновъдите няма светлина в тунела

Дори може да възникне въпросът дали тунелът има изобщо край

Нито от пазара на фуражи, нито от този за остатъчни материали от маслодайни растения пристигат добри новини. Това се отразява върху мливарските остатъчни продукти или носителите на белтъчини, които също остават скъпи.

В отделни години дори остатъчните материали от соя в Германия достигат 380 до 400 евро за тон. А в сянката на остатъчните продукти от соята остават и тези от рапицата, които също държат високи цени, и то продължително време. А когато се очаква слаба реколта, няма изгледи високите цени да паднат дори по време на жътва, когато би трябвало фуражите да са най-евтини.

Като реакция на растящите цени на суровините производителите на смесени фуражи също завишават изискванията. Това се отнася в особено голяма степен за зависимите от остатъчните материали от соята свинепроизводители.

В центровете за облагородяване на Долна Саксония както при храната за млади прасета, така и при фуражите за угояване на прасета се стига дотам, че само за месец цените скачат от 7 на 9 евро/тон (т.е. с 2-3%). Фуражните заместители на белтъчините дори се повишават с 4% и достигат ниво от 328 до 330 евро/тон. Същевременно цените на свинското месо остават непроменени, понякога дори отбелязват спад.

През последните години цените на смесените фуражи са се повишавали до 30% (за млади прасета) и 50% (за угоявани). В същото време цените на свинското месо са се повишавали едва с 10-15%. Откъде тогава да дойде спокойствието за животновъдите?!

*Име:
* E-Mail:
* Код:
Въведете кода от картинката
* Коментар:
Още от Животновъдство
4680
0

соациПредседателят на Асоциацията за развъждане на млечни породи кози и член на НОКА Деан Тодоров обясни по време на животновъдния протест, че от най-голямата животновъдна организация,

7065
0

Протестиращи животновъди от цялата страна пред Министерския съвет в София, организирани от Националната овцевъдна и козевъдна осациация (НОКА), постигнаха исканията.

2241
0

Управителният съвет на държавен фонд "Земеделие" гласува увеличение на средствата за земеделските стопани, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки по помощта "де минимис".

4068
0

Трябва да ограничим чумата по дребните преживни животни във възможно най-малък регион, в противен случай особено опасното заболяване по овцете и козите ще обхване цялата страна,

3654
0

Около 1/3 от произведената в световен мащаб храна се губи - или около 1,3 млрд. т годишно, алармира Организацията по прехрана и земеделие Жени Владинова Няма място за хранителни отпадъци в ЕС,

Още от Фермер
288
0

Със стадото ще се процедира така, както с всички останали стада, които са заразени. При положение, че всички животни са сложени на оборен режим и помежду им няма контакти, избива се само стадото,

477
0

Новата технология улеснява работата на операторите, като ликвидира проблема с несъвместимостта чрез обединяване на информацията от всички машини на едно място JCB пуска в действие нова версия на

144
0

Стремежът на Монсанто да запази продукта си за борба с плевелите на европейския пазар е изправен пред друго предизвикателство. Франция вече планира поетапно да прекрати действието на активната

135
0

„България е четвърта в ЕС по привлечени инвестиции по плана „Юнкер“. У нас има подписани споразумения за 423 млн. евро, които ще доведат до над 1 милиард и 700 милиона евро допълнителни инвестиции.

3708
0

Предвижда се нов ред за разпределяне на държавните и общински пасища, мери и ливади Диана Ванчева Министерство на земеделието, храните и горите стъпи смело на съвсем нова почва,

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Митрополит Николай освещава параклис в авиобаза "Граф Игнатиево" в присъствието на президента Румен Радев. Държавният глава прие строя, а владиката благослови войската. Очаквайте

Руският пианист Иан Шарапов ще изнесе 10-часов концерт по случай рождения ден на краля на Тайланд Маха Ваджиралонгкорн /Рама Х/, който ще бъде тържествено отбелязан от цялата страна на 28 юли, предаде ТАСС. Маратонът "Десет часа музика за Рама X" ще стартира на 26 юли в Изложбения център "Ривър сити Банкок" в 10:00 часа местно време.

Щабовете на Кубрат Пулев и Хюи Фюри са се разбрали за двубой между двамата в София. Срещата ще се състои в "Арена Армеец", като най-вероятно ще бъде на 6 или 20 октомври, съобщи Би Ти Ви. Остава двете страни да се договорят за дребни детайли, които обаче няма да се превърнат в препъни камък за организиране на галата в зала "Арена Армеец".

Отговор:Описанието не е достатъчно, за да се определи вредителя. Ако стъблата са полегнали вследствие на повредата, няма какво да се предприеме. Неприятел, който вече се е вгризал, независимо дали в стъбло,...
youtube video
Към галерията с видеа